کلیدواژه‌ها = حرف اضافه (مکان نما/حرکت نما)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان