الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا
الگوهای مطابقه در ساخت‌های کنایی در هورامی: رویکردی کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی؛ بهروز چمن آرا

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.306857.666626

چکیده
    تبیین پدیدۀ مطابقۀ مفعولی به مثابۀ یکی از خصوصیات بنیادین ساخت‌های ارگتیو همواره یکی از پرسش‌های اساسی در رویکردهای زایشی بوده است. در چارچوب رویکرد کلاسیک مفروض در قالب برنامۀ کمینه‌گرا، حالت‌نمایی ...  بیشتر
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی
ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63135

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و چگونگی ساخت­های غیرشخصی مرخم در زبان فارسی در چارچوب انگاره دستور شناختی می­پردازد. این نوع از ساخت­ها از یک فعل وجهی و یک مصدر مرخم تشکیل شده­اند. دستور شناختی به دو نوع فعل ...  بیشتر