کلیدواژه‌ها = برجستگی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-170

10.22059/jolr.2019.283339.666519

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی


2. بررسی فرضیه شناخت بنیاد نوآوری بهینه در «شعری برای جنگ» قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-96

10.22059/jolr.2018.65516

لیلا عرفانیان قونسولی؛ مصطفی بهرامن


3. ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-77

10.22059/jolr.2017.63135

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده