مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)
مطالعۀ موردی نگاره‌های داستان ضحاک و سیاوش (بر اساس نظریۀ «دستور خوانش تصاویر» کرس و ون‌لیوون)

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ کوروش صابری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66650

چکیده
  نظریۀ «دستور خوانش تصاویر[1]»، در حوزۀ نشانه­شناسی اجتماعی قرارگرفته و در رمز­گشایی نشانه­های تصویری به کار می­رود. کرس و ون­لیوون (2006)، با الهام از سه فرانقش معنایی هلیدی، ساختاری مشابه ...  بیشتر
عمق خط فارسی
عمق خط فارسی

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35921

چکیده
  هدف از این مقاله تبیین فاصله بین کلمات نوشتاری و صورت واجی متناظر با آنها در خط و زبان فارسی در چارچوب مفهوم «عمق خط» است. برای این منظور رابطه بین صورت نوشتاری و واجی کلمات با استفاده از قواعد آزاد ...  بیشتر