نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

ساخت فعل یکی از مهمترین مقوله‌های دستوری در زبانهای ایرانی است. مقایس? ساخت فعل در زبانها و گویشهای ایرانی می‌تواند بیانگر پیوند این زبانها و بستگی آنها به یک شاخ? زبانی، یعنی زبانهای ایرانی باستان باشد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، یکی بررسی چگونگی ساخت فعل در زبان بلخی و دیگر حصول به این نتیجه است که آیا ساخت فعل در این زبان با دیگر زبانهای ایرانی میانه از هماهنگی و ارتباط کافی برخوردار هست یا خیر؟ برای انجام این پژوهش از دو مجموع? اسناد و متون بلخی گردآوری پروفسور نیکلاس سیمز ویلیامز بهره برده‌ایم. نتایج حاصل، بیانگر پیوند زبان بلخی با دیگر زبانهای ایرانی میان? شرقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verb Structure in Bactrian

نویسنده [English]

  • Mahmood JaafariDehaghi

چکیده [English]

Verb system and its construction are two of the most important issues in the grammar of Middle Iranian languages. Comparing the construction of verbs in Middle Iranian languages and dialects reveals their relation with Old Iranian Languages. The aim of this research therefore is first to review the construction of verbs in Bactrian as one of the Eastern Middle Iranian Languages and second to find out whether its construction is in accordance with other Iranian Languages. To achieve these goals, the editions of Bactrian Documents I and II by Professor Nicholas Sims-Williams have been used. The outcome of the research shows the relation of Bactrian with other Eastern Middle Iranian languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bactrian
  • euding
  • past participle
  • stem
  • Verb