نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

حروف اضافه در زبان‌های پهلوی ساسانی و پارسی میان? ترفانی طیف نسبتاً گسترده‌ای از مفاهیم را در برمی‌گیرند و در پیوند با اجزای گوناگون جمله، به تعیین نقش دستوری آنها نیز یاری می‌دهند. معانی برخی از حروف اضافه گاه تا حدی با دیگر حروف انطباق دارند؛ با این حال در بیشتر موارد ظرایف خاص خود را حفظ می‌کنند. در این مقاله مفاهیم و عملکردهای دستوری حروف اضافه در کتیبه‌های پهلوی ساسانی به همراه گزیده‌ای از متون پهلوی کتابی و پارسی میان? ترفانی بررسی و فهرست نسبتاً جامعی از آنها ارائه گردیده است. موارد گوناگون همراه با نمونه‌هایی از متون نامبرده ارائه شده‌اند تا شواهد لازم در اختیار خواننده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Significations and Grammatical Functions of Pre/postpositions in Sassanian Pahlavi and Manichaean Middle Persian

نویسنده [English]

  • Ajideh Moghaddam

چکیده [English]

Sassanian Pahlavi and Manichaean Middle Persian Pre/postpositions cover a relatively vast spectrum of meanings. By reference to the different components of the sentence, they act as determining factors for their grammatical roles. Despite the fact that some pre/postpositions partly overlap others' in meanings, they mostly maintain the subtleties of their own specific significations. This article deals with the meanings and grammatical functions of pre/postpositions based on a survey of the Sassanian Pahlavi inscriptions and an anthology of the Book Pahlavi and Manichaean Middle Persian texts. Examples are presented to provide the reader with evidence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjectival phrase
  • Adverbial phrase
  • Manichaean Middle Persian
  • Pre/postpositions
  • Sassanian Pahlavi
  • Verbal phrase.