نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این مقاله به بررسی احتمال حضور گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی میپردازیم و نشان میدهیم که در گروههای اسمی ساده عدد و یا سور در حوزة میانی و در جایگاه هستة یک فرافکن نقشی از نوع گروه عدد و یا سور تولید میشوند. همچنین نشان میدهیم که در صورت حضور ممیز، گروه اسمی بلوچی نمونه ای از ساخت شبه بخشی مجاور است که در آن ممیز در جایگاه هستة گروه ممیز قرار میگیرد. از آنجا که وجود ممیز در گروه اسمی، حضور عدد و یا سور را الزامی مینماید، فرض میکنیم که هستة گروه ممیز میزبان مشخصه ای تعبیرناپذیر از نوع[uQ] است که تنها درصورت تشکیل یک گروه سور و یا عدد بر فراز آن ارزش گذاری میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantifier Phrase and Classifier phrase in Sarhadi Dialect of Balochi; A minimalist Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Darzi 1
  • Nahid Yar Ahmadzehi 2

چکیده [English]

This paper aims to investigate the presence of quantifier phrase and
classifier phrase in the DP of Sarhadi dialect of the Baluchi
language. To reach this goal, pseudo partitive constructions and
their characteristics in different languages are introduced and then it
is shown that determiner phrases containing a classifier in Baluchi
are examples of juxtaposed pseudo partitive constructions in which
the classifier is the head of a classifier phrase carrying an
uninterpretable feature [uQ] which necessitates the presence of a
quantifier / number phrase right above it in the modifier domain of
Baluchi determiner phrases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classifier phrase
  • determiner phrase
  • measure phrase.
  • pseudo partitive construction
  • quantifier phrase