نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان بلخی زبان، رایج در سرزمین باستانی بلخ، در شمال افغانستان کنونی بود. این زبان که از شاخة زبان‌های ایرانی میانة شرقی محسوب می‌شود در سده‌های یکم تا نهم میلادی در این ناحیه به‌کار می‌رفت. آثار باقی مانده از این زبان شامل سکه‌ها، مهرها، کتیبه‌ها و دست‌نوشته‌ها است. در دهه ???? میلادی انبوهی از اسناد ارزشمند بلخی کشف شد که در میان آن‌ها بخش عمده‌ای از نامه‌های بلخی به واسطة ارائه آگاهی‌های تازه دربارة این زبان از اهمیت چشمگیری برخوردار‌ند. این نامه‌ها غالباً بر روی چرم و پارچه نوشته شده‌اند. مقاله حاضر به بررسی یکی از این نامه‌ها می‌پردازد که در یازده سطر و بر روی چرم بسیار نازکی نوشته شده است. ابتدا متن این نامه حرف نویسی، سپس به فارسی ترجمه و واژگان آن تجزیه و تحلیل خواهد شد.
واژه‌های کلیدی : زبان بلخی، نامه، دست‌نوشته، برزمهر، آیین نامه نویسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Letter Barzmehr Balkhi (bh1)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Jafari Dehaghi 1
  • Shima Jafari Dehaghi 2

چکیده [English]

Bactrian was the language of Bactria in northern Afganistan. This language is considered as one of the Eastern Middle Iranian Languages which was used from the first to the ninth century. The remaining materials from this language include coins, seals, inscriptions and documents. In 1990s, many Bactrian documents were found amongst which the letters were of most importance as they gave much more information about the Bactrian language. These letters were mostly written on leather and cloth.In the present article, one of these letters named as “The Letter of Borzmihr” will be analyzed. This letter was written in thirteen lines and on very fine leather. First, the letter will be transcribed and translated into Persian and then a full etymological analysis will be presented.
Keywords:Bactrian Language, Letter, Document, Borzmihr, Correspondence Techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bactrian Language
  • Borzmihr
  • Correspondence Techniques
  • Document
  • Letter