مقاله پژوهشی
نامة بلخی بُرزمهر(bh1)
نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30292

چکیده
  زبان بلخی زبان، رایج در سرزمین باستانی بلخ، در شمال افغانستان کنونی بود. این زبان که از شاخة زبان‌های ایرانی میانة شرقی محسوب می‌شود در سده‌های یکم تا نهم میلادی در این ناحیه به‌کار می‌رفت. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی
مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30293

چکیده
  واژة اشتقاقی انگیخته، واژه‌ایست که از مجموع معنای پایه و وند اشتقاقی در آن، می‌توان به معنای کل واژه دست یافت؛ در این پژوهش، به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که با گذشت زمان، انگیختگی واژه‌ها کاهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b
تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b

محمد شکری فومشی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30294

چکیده
  در این مقاله، بخش کوچکی از تمثیل سغدیِ مانویِ «پسرک کر و لال» که از زبان مانی برای یکی از روحانیون زرتشتی نقل شده، بازسازی شده است. متن این تمثیل که مشتمل بر چندین قطعه دست‌نویس به زبان و خط سغدی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی
بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ حدائق رضایی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30295

چکیده
  استفاده از زمان دستوری برای بیان مفاهیم وجهی، یا به عبارتی شیوه‌های استفاده از زمان دستوری به عنوان ابزار اعمال نظر گوینده در مورد محتوای گزاره در زبان فارسی، موضوعی است که در مقالة حاضر مورد بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام وجهیّت در زبان فارسی
نظام وجهیّت در زبان فارسی

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30296

چکیده
  در این مقاله بر آنیم تا الگویی برای مطالع? نظام‌مند وجهیّت در زبان فارسی پیش روی نهیم. با این هدف، وجهیّت را پدیده‌ای زبانی می‌انگاریم که می‌تواند در سطح جمله، در سطح سازه‌های کوچک‌تر از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی
تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی

روناک مرادی

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30297

چکیده
  موضوع مورد بررسی در این مقاله، عدم باهم‌آیی پیشوند التزامی با پیشوند نفی در زبان کردی سورانی است. مبنای نظری مقاله براساس صرف توزیعی است. دلایل مختلفی پیشنهاد و بررسی می‌شود، و در نهایت، این نتیجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دستوری‌شدگی و بسط استعاری
دستوری‌شدگی و بسط استعاری

مهرداد نغزگوی کهن؛ محمد راسخ مهند

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30298

چکیده
  به کمک فرایند دستوری‌شدگی می‌توان چگونگی تکوین امکانات دستوری زبان را صورت‌بندی کرد و توضیح داد. در دستوری‌شدگی کلمات به امکانات دستوری تبدیل می‌شوند و در عین حال امکانات دستوری که معمولاً ...  بیشتر