نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع مورد بررسی در این مقاله، عدم باهم‌آیی پیشوند التزامی با پیشوند نفی در زبان کردی سورانی است. مبنای نظری مقاله براساس صرف توزیعی است. دلایل مختلفی پیشنهاد و بررسی می‌شود، و در نهایت، این نتیجه حاصل می‌شود که بنا به ویژگی‌های زمان- محور متفاوتِ زبان کردی، توجیهی که برای تعامل پیشوندهای وجه و نفی در زمان حال ارائه می‌شود، مستقل از این توجیهات برای تعامل این دو در زمان گذشته است. پیشوندهای منفی متفاوت در زمان حال محصول فرایند درج واژگانی در بخش ساختواژه در صورت آوایی هستند، درحالی‌که پیشوندهای یکسان منفی در زمان گذشته و حذف ظاهری be- التزامی حاصل اعمال فرایند تهی‌سازی برای پیشوند التزامی در بخش ساختواژه صورت آوایی است. نتیجه نهایی این است که فرایندهای ساختواژی موجود در بخش صورت آوایی عامل تغییرات پیشوندی در زبان کردی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Subjunctive-Negation Interaction in Sorani Kurdish

نویسنده [English]

  • Runak Moradi

چکیده [English]

Except for personal clitics in past transitive forms, Sorani Kurdish has threeverbal prefixes; n?- for negation, be- for subjunctive, and (d)?- for imperfective. Thisarticle starts with bringing forth the question of why subjunctive marker in this languagecannot appear with verbal negative or aspect prefixes while there is no problem with the co-occurence of negative and aspect prefixes.After proposing some possible analyses, the author tries to analyze the question based onDM theory, saying that negation head moves downward, merges with the mood head, andthe merged form gets one phonological content by vocabulary items. For imperfectiveappearing in the final position in past subjunctives, she analyzes that this aspect headmoves to the final position of the verb in the presence of subjunctive marker. Both thesemovements happen in the morphological structure of PF –the first operates in terms ofhierarchical structure and before the linearizational rules being applied and the second operates in terms of linear order and after linearization- hence they are namedphonological rules, which are language-specific. As these rules changes –or sometimes add to- the syntactic structure, they are called readjustment rules too

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed Morphology
  • impoverishment
  • Movement
  • negation
  • subjunctive (mood)
  • vocabulary insertion