نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- گروه زبانشناسی

چکیده

از آنجائی­که مطالعات چند دهه اخیر در­خصوص معنای محمول با نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحو و معنا قادر به توجیه پدیده­های زبان­شناختی بسیاری گردیده است، در مقاله حاضر نیز به پیروی از دیدگاه­های تجزیه محمولی به بررسی ساخت­های سببی ساختواژی می­پردازیم و با بهره­گیری از آزمون قید تکرار «دوباره» نشان خواهیم داد که برخلاف برخی مطالعات پیشین که شکل­­گیری این­گونه محمول­ها را به حوزه واژگان محدود ساخته­اند و قائل به ساخت نحوی ساده­ای برای محمول­های سببی­ساختواژی شده­اند؛ این­گونه ساخت­ها همگی در حوزه زایای نحو شکل گرفته­اند و حاوی ساخت رویدادی پیچیده­ای می­باشند. بر اساس واقعیت مرتبط با قید «دوباره» می­توان نتیجه گرفت که سببی ساختواژی ساده قابل تجزیه به دو رویداد علت و نتیجه است. آزمون مبتنی­ بر این قید نشان می‌دهد که شکل‌گیری تمام سببی‌های ساختواژی با تکواژ آشکار «ـ ان» در نحو صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن عدم رفتار یکپارچه این ساخت­ها در خصوص قیدهای حالت به اندازه ساختی برمی­گردد که هسته سبب به عنوان متمم خود برگزیده است که خود منجر به تمایز میان ساخت­های سببی عاملی و غیرعاملی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Morphological Causatives in Persian

نویسندگان [English]

  • ali darzi 1
  • fatame karampour 2

چکیده [English]

A growing number of recent studies on verbal meaning have demonstrated that positing a direct mapping between (lexical/logical) semantics and syntax with respect to event structure can account for numerous linguistic phenomena. In this article, we demonstrate that certain facts in Persian can only be explained by decomposing verbs into smaller syntactic pieces that reflect subparts of a complex event structure. Contrary to the previous claims, taking the theoretical position that there is only one generative component, we argue that morphological causative predicates are constructed in syntax. By replicating the dobare ‘again’ test, we shall further claim that morphological causatives are not syntactically atomic units, but are decomposable into separate morphemes in the syntactic structure. We show the different pattern in morphological causatives with respect to the modification of manner adverbials in terms of the size of the complement of the vCAUSE.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphological causative
  • event structure
  • causative head
  • cause event
  • result event
  • agent