نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی همنوایی در زبان ترکی آذربایجانی می­پردازیم. اوّلین بار کیســبرث (1970) همنوایی را مطرح کرد. گاهی یک زبان یا زبان­های متعـدد به شیوه­های متعدد از پذیرش یک ساخـت در برون­داد اجتنـاب می­کنند. یا بالعکس در یک ساخت معین در برون­داد مشترک هستند. در واقع یک زبان یا زبان­های متعدد به دنبال یک هدف ساختاری معین هستند که این هدف عبارت است از پذیرش یا عدم پذیرش یک ساخت در برون­داد. در این مقاله ابتدا به توضیح این فرآیند و ذکر مثال­هایی از زبان فارسی می­پردازیم. بعد نشان می­دهیم که فرآیند درج و حذف در زبان ترکی آذربایجانی در جهت اجتناب از التقای مصوت‌ها با­هم همنوا می­شوند و محدودیت­های حاکم بر آنها را بیان می­کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conspiracy in Azarbaijani Turkish

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Razinejad 1
  • Mahmoud Bijankhan 2

چکیده [English]

In this article, conspiracy which has been introduced by Kisseberth (1970) is studied in Azarbaijani Turkish. Sometimes, in a language or some languages, certain rules are used to avoid a special output or they try to reach a specific structure in the output. Although these rules are apparently different processes, they have the same target which is accepting or rejecting a special structure in the output. In other words, when two or more rewrite rules directly or indirectly support some constraint on surface forms, they are involved in a conspiracy. In this article, conspiracy is first explained based on examples from Persian. Then, it is shown that in Turkish, in order to avoid adjacent vowels and to accept obligatory counter principle (ocp), processes of vowel epenthesis and vowel deletion are in conspiracy. Finally, constraints involved in this process and their ranking in this language will be delineated.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • conspiracy
  • Azarbaijani Turkish
  • deletion
  • Epenthesis
  • NO-HIATUS