نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه بیرجند

چکیده

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیری مقولات واژگانی - دستوری یعنی فرضیه درخت­ کمینه/ ساختار بنیادین[2] اثر وینیکا و یانگ شولتن[3] (1996) و نظریه دسترسی/ انتقال کامل[4] اثر شوارتز و اسپراوز[5] (1996) بررسی شد. در پایان با بررسی میزان کاربرد صحیح فعل ربطی be ، این نتیجه حاصل شد که بر خلاف مقولات واژگانی، مقولات دستوری در مرحله اولیه زبان آموزی حضور ندارند و بدون تکیه فراگیر بر زبان اول – هم‌راستا با نظرات درخت­ کمینه/ ساختار بنیادین- ظاهر می­شوند.
 
 [1].Second Language Acquisition


[2].Minimal Trees/Structure Building Hypothesis


[3].Vainikka & Young-Scholten


[4].Full Transfer/Full Access hypothesis


[5].Schwartz & Sprouse

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acquisition of Functional Categories in English as a Second Language

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mobaraki 1
  • Elaheh Mohammadpour 2

1 Assistant professor, Department of English Language, University of Birjand

2 M.A student, Department of English Language, University of Birjand

چکیده [English]

Second Language Acquisition (SLA) always happens when the learners live and have contact with the native speakers of a second language. Although this study investigates learning English by ten native children of Farsi, the authors try to simulate the second language acquisition environment. The research deals with the initial state and further development in the child second language learning of syntax regarding the presence or absence of functional categories, as well as the role and the degree of L1 influence in this regard. Some studies in the field of child L1 acquisition are discussed to determine similarities or differences between child L1 and child L2 acquisition. The competing claims of the two most prominent hypotheses about early L2 grammars, i.e. Vainikka & Young-Scholten’s (1996) Minimal Trees/Structure Building hypothesis and Schwartz & Sprouse’s (1996) Full Transfer/Full Access hypothesis, are tested. The conclusion is reached that functional categories are absent at the initial state and that they emerge without the learners’ reliance on their L1, consistent with Minimal Trees/Structure Building hypothesis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional categories
  • second language acquisition
  • lexical-functional
  • L1 transfer