نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 
در این مقاله ضمن معرفی طبقه‏بندی کمیت‏نماها از سوی زبانشناسان پیشین، در پاسخ به این سئوال که آیا جایگاه اولیۀکمیت‏نماهایی چون «خیلی» و «بعضی» در درون گروه حرف تعریف بوده و یا از همان ابتدا در درون گروه کمیت‏نما ادغام می‏شوند، نشان خواهیم داد که برخلاف نظر سمیعیان (1983) و معظمی (1385)، در نظر گرفتن عناصر کمیت‏نمایی «خیلی» و «بعضی»در درون گروه حرف تعریف دارای اشکالات نظری و تجربی خواهد بود. به همین دلیل با توجه به ارجحیت فرآیند ادغام به حرکت در برنامۀ کمینه‏گرا و به پیروی از کاواشیما (1994)، جایگاه این عناصر را در هستۀگروه کمیت‏نما در نظر می‏گیریم. این عناصر دارای این خصوصیت هستند که هم در ساخت کمی (همراه با گروه اسمی) و هم در ساخت بخشی (همراه با حرف اضافۀ «از») ظاهر می‏شوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Quantifiers in Persian

نویسنده [English]

  • Leila Ghadiri

Ph.D. Candidate, Department of Linguistics, Tehran University

چکیده [English]

In this paper, after reviewing the classification of quantifiers, we aim toanswer the question of whether the merge position of quantifiers kheili and ba’zi is in the DP. Contra Moazzami (2006) and Samiian (1983), we show that these quantifiers do not originate  in the DP. By appealing to the preference of Merge over Move and in the light of Giusti (1991), we propose that these elements merge as head of the quantifier phrase and appear both in quantitive and partitive constructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantifier phrase
  • determiner phrase
  • plural marker
  • merge
  • move
درزی، علی و لیلا قدیری (1390). «کمیت‏نمایی نشانه جمع»، مجله‏ی پژوهش‏های زبان و ادبیات تطبیقی،دوره‏ی دوم، شمارۀ اول، خرداد 1390، 71- 85 .
صادقی، علی اشرف و غلام رضا ارژنگ (1357). دستور سال سوم آموزش متوسطه عمومی (فرهنگ و ادب)، انتشارات آموزش و پرورش،  تهران.    
معظمی، آرزو (1385). «نحو گروه حرف تعریف در زبان فارسی»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.           
Chomsky, N. 1994.” Bare phrase structure”. In G.   Webelhuth (ed), 1995. Government and binding Theory   andminimalist program. Oxford: Blackwell.           
Ghomeshi, J. 2003. “Pluralmarking, indefinitness and the  noun phrase”, Studia Linguistica, 57 (2): 47-74.
Giusti, G. 1991. “The categorial status of quantifiednominals”, Linguistishe  Berichte, 136: 438-454.
Haegemann, L. 1994. Introduction to government and bindig theory, Oxford: Blackwell.
Hornstein, N. 2009.  A theory of syntax, New York: Cambridge University Press.
Kawashima, R. 1994. The structure of noun phrase and  interpretationof quantificational NPs in Japanese, Doctoraldissertation, Cornell University.
Lasnik, H, and J. Uriagreka. 2005. A Course in minimalist   syntax. Blackwell Publishing, Maldan.
May, R. 1985 .Logical form, Cambridge, Mass: MIT Press.
Panagiotidis, P. 2002. Pronouns, clitics and empty nouns:  Pronominality and licensing in syntax, Amsterdam andPhiladelphia: John Benjamins Publishing  co.
Samiian, V. 1983. Structure of Phrasal categories in Persian,  an X-bar Analysis, Doctoral dissertation, UCLA.
Travis, L. 1984. Parameters and effect of word order  variation, Doctoral dissertation, MIT.