مقاله پژوهشی
بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی
بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52650

چکیده
  در این مقاله ساختار نحوی ممیّزهای عدد در گروه حرف تعریف زبان فارسی در چارچوب برنامة کمینه‌گرا بررسی می­شود. ممیّز عدد تکواژی است که هنگامی که اسم توسط یک عدد مورد شمارش قرار ­گیرد به­ همراه اسم می­آید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز
گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز

والی رضایی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52653

چکیده
  این جستار به بررسی گواه‌نمایی در زبان فارسی معاصر از دیدگاه رده‌شناسی اختصاص دارد. گواه‌نمایی مقوله‌ای دستوری است که نقش آن نشان دادن منبع اطلاع است. در آغاز، این مقولة دستوری و انواع رده‌شناختی آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحول تاریخی ساختهای صفات تفضیلی و عالی در ایرانی باستان و ایرانی میانۀ غربی و فارسی نو
تحول تاریخی ساختهای صفات تفضیلی و عالی در ایرانی باستان و ایرانی میانۀ غربی و فارسی نو

ساریه صحابی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52659

چکیده
   صفات تفضیلی و عالی با اضافه شدن برخی پسوندها به صفت مطلق ساخته می‌شوند. در این مقاله سیر تحول پسوندهای تفضیلی و عالی از ایرانی باستان تا فارسی نو توضیح داده شده است. در ابتدا توضیحی در مورد پیشینۀ هندواروپایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسۀ فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره‌ای زبان فارسی
مقایسۀ فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره‌ای زبان فارسی

مجید عباسی؛ عادل رفیعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52660

چکیده
  در این مقاله، فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره­ای زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و سعی می­شود با بررسی و مقایسۀ تعداد مشخصی واژۀ مستخرج، تصویری از میزان و چگونگی عملکرد فرایند اشتقاق در دو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52661

چکیده
  این مطالعه به بررسیدستوری­شدن عبارت «یعنی» از منظر دستور گفتمان پرداخته و آن را فرایندی تسلسلی در نظر می­گیرد که شروع و خاتمه آن دستور سطح جمله و مرحلۀ میانی آن دستور معترضه است. به عبارت دیگر، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کمیت‏نماها در زبان فارسی
کمیت‏نماها در زبان فارسی

لیلا قدیری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52662

چکیده
    در این مقاله ضمن معرفی طبقه‏بندی کمیت‏نماها از سوی زبانشناسان پیشین، در پاسخ به این سئوال که آیا جایگاه اولیۀکمیت‏نماهایی چون «خیلی» و «بعضی» در درون گروه حرف تعریف بوده و یا از همان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان
تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52663

چکیده
  این مقاله به بررسی حرکات استعاری دستان در حین به کار بردن قیدهای مختلف زمان توسط فارسی‌زبانان، بهمنظور ارائه طرحی برای مفهوم زمان، می‌پردازد. پس از تصویربرداری از 22 آزمودنی، در حین پاسخ‌گویی به سؤالات ...  بیشتر