مقاله پژوهشی
نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی
نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی

زهرا ابوالحسنی چیمه

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54182

چکیده
    با تاکید برنامه کمینه‌گرا بر مقولات نقشی به عنوان گره‌های هم عرض مقولات واژگانی، و گاه پیشی گرفتن اهمیت مقولات نقشی در تحلیل‌های زبانی ساختارهای نحوی، تعیین نوع مقوله به لحاظ نقشی یا واژگانی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع
بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع

فریده حق‌بین؛ هما اسدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54183

چکیده
  این جستار در پی آن است که ساخت بند موصولی در زبان فارسی را بر اساس چارچوب نظریه نقش و ارجاع مورد بررسی قرار دهد. نظریه نقش و ارجاع نظریه­ای ساختاری- نقشی است که توجه خود را به تعامل میان نحو، معنی‌شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا از عملکرد پرسشواژه‌‌‌ها در زبان ترکی‌‌‌‌ آذری
تحلیلی کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا از عملکرد پرسشواژه‌‌‌ها در زبان ترکی‌‌‌‌ آذری

عبدالحسین حیدری؛ سیّد محمّد رضی‌‌‌‌نژاد

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54184

چکیده
  مقالۀ حاضر، عملکرد هر دو نوع پرسشواژۀ (پرسشواژه در جای اصلی و پرسشواژۀ حرکت‌‌‌کرده) زبان ترکی‌‌‌آذری را در قالب برنامۀ کمینه‌‌‌گرا، مطالعه کرده است. بررسی ساخت‌‌‌‌های دارای پرسشواژه در جای اصلی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تکیه گروه در واجشناسی آهنگ فارسی: یک مطالعه موردی*
تکیه گروه در واجشناسی آهنگ فارسی: یک مطالعه موردی*

وحید صادقی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54185

چکیده
  این مقاله به بررسی و تحلیل آواشناختی و واجشناختی نواخت مرزی H- در ساخت نواختی گروه زیروبمی پیش­هسته فارسی می­پردازد. در یک مطالعه آزمایشگاهی سه دسته کلمه با سه الگوی تکیه­ای متفاوت شامل تکیه پیش­ماقبل­ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها
بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54186

چکیده
   تحقیق حاضر، طرحی آزمایشی تصادفی است که در آن، به بررسی فرضیه برجستگی تدریجی[1] پرداخته شده است تا بررسی شود عامل مهم در دسترسی به معنا چیست. در فرضیه برجستگی تدریجی اعتقاد بر این است که در فرایند درک، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی به جایگاه نحوی «باید» و «شاید»
نگاهی به جایگاه نحوی «باید» و «شاید»

زهرا لبافان خوش؛ علی درزی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54187

چکیده
  از میان وجه­نماهای زبان فارسی، تعیین مقولة دستوری «باید» و «شاید» همواره موضوع بحث­انگیزی بوده است. برخی تحلیل­ها «باید» و «شاید» را افعال کمکی وجهی و برخی دیگر این دو وجه­نما[1] ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا
ساخت‌های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینه‌گرا

زانیار نقشبندی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54188

چکیده
  مقاله‌ی پیش‌رو درصدد است تا با تکیه بر امکانات نظری مفهوم فاز تحلیلی کمینه‌گرا از ساخت‌های کنایی نشاندار در گویش هورامی بدست دهد. در این راستا پس از اشاره به ویژگی‌های رویکرد مشخصه بنیادی که پیش‌تر ...  بیشتر