نویسنده = زانیار نقشبندی، یادگار کریمی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-100

یادگار کریمی زانیار نقشبندی