نویسنده = سلگی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-75

حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری