نویسنده = مرادی، روناک
تعداد مقالات: 1
1. تعامل پیشوند التزامی با پیشوند نفی در کردی سورانی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-116

روناک مرادی