نویسنده = راسخ مهند، محمد
تعداد مقالات: 1
1. دستوری‌شدگی و بسط استعاری

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-134

مهرداد نغزگوی کهن؛ محمد راسخ مهند