نویسنده = شریفی، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-38

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی