نویسنده = نعمت الهی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-129

آژیده مقدم؛ نرگس نعمت الهی