نویسنده = شعبانی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. پاره‌جمله‌‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-119

منصور شعبانی