نویسنده = موسوی، سید فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-127

سید فاطمه موسوی