نویسنده = برزگر، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-57

حسن برزگر؛ غلامحسین کریمی دوستان