نویسنده = رضی‌‌‌‌نژاد، سیّد محمّد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا از عملکرد پرسشواژه‌‌‌ها در زبان ترکی‌‌‌‌ آذری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-56

عبدالحسین حیدری؛ سیّد محمّد رضی‌‌‌‌نژاد