نویسنده = بروجردی، حکمت بروجردی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی