نویسنده = واعظی، هنگامه
تعداد مقالات: 1
1. ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-58

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی