نویسنده = ایمانی، آوا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-43

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده