نویسنده = منتظری، سارا
تعداد مقالات: 1
1. درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل