نویسنده = بازیار، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-169

حسین طالب‌زاده؛ مهدی بازیار؛ رضا غفارثمر