نویسنده = دانش‌زاده، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری