نویسنده = ������������������������� ��������
طبقه‌بندی افعال وجهی فارسی: پاسخی به توانگر و عموزاده (2009)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 129-133

10.22059/jolr.2014.52664

نگین ایلخانی‌پور؛ غلامحسین کریمی‌دوستان


نظام وجهیّت در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 77-98

10.22059/jolr.2012.30296

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور