رتبه بندی و تعامل محدودیت‌های مولین در ساخت های دواسمیِ برگشت‌ناپذیرِ زبان فارسی
رتبه بندی و تعامل محدودیت‌های مولین در ساخت های دواسمیِ برگشت‌ناپذیرِ زبان فارسی

علی عربانی دانا؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.263717.666398

چکیده
  ساخت‌های دواسمی در پیشینة مربوط به این اصطلاح، این گونه تعریف می‌شود: «توالی دو کلمه که دارای طبقة دستوری یکسان هستند و عموماً با یک رابط واژگانی به هم مرتبط می‌شوند». منظور از «دواسمی» در ...  بیشتر
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی
تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت ترکیبات نام‌اندام «دل» به عنوان یکی از نام‌اندام‌های فعال زبان فارسی است که در چارچوب صرف ساختی بوی (2010) به تحلیل الگوی واژه‌سازی ]دل-[X می‌پردازد و می‌کوشد تنوعات معنایی، ...  بیشتر
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی
معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50263

چکیده
  در نمایه‏سازی مفعول همزمان با گروه اسمی آزاد مفعولی، ضمیر واژه‏بستی هم‏مرجع با آن به فعل ملحق می‏شود. این پدیده‏ی دستوری در زبان فارسی اختیاری است و به ‏نظر می‌رسد عوامل کلامی نظیر معرفگی، ...  بیشتر