کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد
کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد

وحید صادقی؛ نیلوفر منصوری هره‌دشت

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57500

چکیده
  در این تحقیق، پیش­بینی­های دو دیدگاه پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزی­شدگی در ارتباط با تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی به محک آزمون گذاشته می شوند. دیدگاه مرکزی­شدگی قائل به همبستگی بین دیرش ...  بیشتر
همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...
همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...

وحید صادقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35361

چکیده
  این مقاله به بررسی آزمایشگاهی همگونی محل تولید همخوان خیشومی تیغه­ای /n/ با همخوان انسدادی لبی بعد در دو مرز هجایی و واژگانی می­پردازد. مقادیر فرکانس­های دوّم و سوّم در سه ناحیه مرکز واکه، پایان واکه ...  بیشتر