ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین
ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69532

چکیده
  در این پژوهش می‌کوشیم سازوکارهای تصریح ترجمه‌ای را  با عطف توجه به بنیادهای شناختی آن و در چهارچوب عملیات‌های تعبیرگری شناختی شناسایی و صورت‌بندی کنیم. در همین راستا با فهم تصریح به مثابۀ نوعی تصمیم ...  بیشتر
درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی
درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66647

چکیده
  درک معنایی اسامی مرکب از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظری زبان­شناسی شناختی مطرح می­شود. اسامی مرکب با توجه به رابطۀ معنایی پایه­های کلمات مرکب به چهار گروه تقسیم  که با توجه به معیار وجود یا ...  بیشتر