تقطیع پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی
تقطیع پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.268569.666420

چکیده
  ترتیب وندها از جمله مباحث نظری مطرح در حوزه صرف است. تاکنون بحث­ های زیادی در خصوص وجود اصول یا مکانیسم ­های کلی ناظر بر ترتیب وندها صورت گرفته است. در این راستا می­ توان به سه رویکرد اصلی اشاره کرد. ...  بیشتر
مقایسۀ فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره‌ای زبان فارسی
مقایسۀ فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره‌ای زبان فارسی

مجید عباسی؛ عادل رفیعی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52660

چکیده
  در این مقاله، فرایند اشتقاق در دو گونۀ علمی و محاوره­ای زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و سعی می­شود با بررسی و مقایسۀ تعداد مشخصی واژۀ مستخرج، تصویری از میزان و چگونگی عملکرد فرایند اشتقاق در دو ...  بیشتر