نویسنده = وحید صادقی
تعداد مقالات: 2
2. التقای واکه‌ها در کردی سورانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-136

وحید صادقی؛ سولماز صادقی