نویسنده = �������������� ����������
روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 49-72

10.22059/jolr.2020.295879.666571

فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی


تحولات معنایی «ور / بر»

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 89-107

10.22059/jolr.2018.69530

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک


روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، دی 1396، صفحه 21-38

10.22059/jolr.2018.65513

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی