کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-192

10.22059/jolr.2019.282199.666511

لادن جواهری؛ روناک مرادی


2. انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-202

10.22059/jolr.2019.72008

چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان