سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو
سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو

فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 271-285

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.310217.666642

چکیده
  در گذشتة زبان فارسی، پیشوندهای فعلی کارکردهای گوناگونی بر عهده داشتند، از جمله کارکرد قیدی و گاهی هم معنای اصلی فعل را گسترش یا محدود یا به کلی دگرگون می­کردند. غالب پیشوندهای فعلی در اصل هم به جای قید ...  بیشتر
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63137

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده‌ فرافکنی اشاری ماضی نقلی به آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این مسئله را بررسی می‌کنیم ...  بیشتر
تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی
تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

والی رضایی؛ مژگان نیسانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59413

چکیده
  در این پژوهش تلاش می­شود تا ابهامات مفهومی دو مقوله‌ی­ گواه­نمایی و وجهیت معرفتی مورد توجه قرار­گیرد و به­تبع آن نشان داده­ شود که قیدهای متناظر با این مقوله­ها علیرغم شباهت­هایشان زیر­مقوله­های ...  بیشتر