کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی زبان
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-202

چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان


2. بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-169

حسین طالب‌زاده؛ مهدی بازیار؛ رضا غفارثمر