زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی
زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.315912.666682

چکیده
  فعل‌های سبک دست ه­ای از فعل‌های زبان فارسی هستند که در روند تحولات زبانی بخشی از بار معنایی خود را از دست داده­ اند، از این رو در بیان مفاهیم فعلی با پیش فعل، که عنصری زبانی از مقولۀ اسم، صفت یا عبارت ...  بیشتر
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم
کاربست رویکرد پیکره‌بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

امیرسعید مولودی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ محمود بی‌جن‌خان

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم‌سازی استعاری حوزۀ مقصد خشم در زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی است. بدین منظور برای نخستین بار در زبان فارسی برای گردآوری و بررسی داده‌های پژوهش، روش پیکره‌بنیاد تحلیل ...  بیشتر