درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی
درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی

وحید صادقی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72002

چکیده
  در یک مطالعۀ آزمایشگاهی درج همخوان غلت [j] و چاکنایی­های [?] و [h] برای جلوگیری از التقای واکه­ها را از طریق مشاهدۀ الگوی تغییرات فرکانس و شدت انرژی سیگنال صوتی بررسی کردیم. تعدادی کلمۀ فارسی حاوی وندهای ...  بیشتر
التقای واکه‌ها در کردی سورانی
التقای واکه‌ها در کردی سورانی

وحید صادقی؛ سولماز صادقی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63142

چکیده
  این مقاله به بررسی راه­کارهای واجیِ زبان کردی سورانی برای جلوگیری از التقای واکه­ها می‌پردازد. داده­های التقای واکه­ها در کردی سورانی، متناسب با هدف پژوهش، جمع­آوری و طبقه‌بندی‌شده و سپس ...  بیشتر