کلیدواژه‌ها = واژه‌بست‌های ضمیری
واژه‌بست‌های ضمیری کردی مکری در گروه حرف اضافه: رویکرد بهینگی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 51-76

10.22059/jolr.2022.329760.666742

قادر اله‌ویسی آذر؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده


واژه بست های ضمیری در بَشاگَردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-168

10.22059/jolr.2020.283121.666516

سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی