نویسنده = عرفانیان قونسولی، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-96

لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی


2. مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-38

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی