نویسنده = ایلخانی پور، نگین
تعداد مقالات: 2
1. طبقه‌بندی افعال وجهی فارسی: پاسخی به توانگر و عموزاده (2009)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-133

نگین ایلخانی‌پور؛ غلامحسین کریمی‌دوستان


2. نظام وجهیّت در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-98

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور