نویسنده = افخمی، علی
تعداد مقالات: 2
1. ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری


2. درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل