نویسنده = نیسانی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-56

والی رضایی؛ مژگان نیسانی