نویسنده = غلامعلی زاده، خسرو
تعداد مقالات: 2
1. معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


2. عناصر توافق منفی در ترکی آذری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده